TakeVijf ontwikkelde een interventiestrategie, gericht op projecten die uit koers zijn geraakt of dreigen te stranden. Daarmee krijgt uw project in maximaal drie of vier maanden een nieuwe kans op succes.

 
 
De TakeVijf interventie start met een snelle en diepgaande analyse van de reële haalbaarheid van uw project. Deze analyse beperkt zich niet tot de actuele knelpunten maar omvat alle elementen die vroeg of laat bepalend zijn voor het welslagen van uw project.

Aan de hand van deze analyse wordt de koerswijziging bepaald die nodig is in uw project en wordt een strategie uitgestippeld waardoor deze acceptabel en realistisch wordt.

Rekening houdend met deze nieuwe koers wordt uw project daarna opnieuw gestructureerd en ingericht, zodat uw organisatie weer in staat is om de uitvoering ter hand te nemen.

 

 

De TakeVijf interventie
 
De TakeVijf interventie bouwt voort op een aanpak die al eerder onder de naam Start-Up Management werd ontwikkeld. In deze aanpak worden VIJF basisprincipes gehanteerd voor een succesvolle start van nieuwe projecten: