Hoe goed je als projectmanager je vak ook beheerst, sommige projecten blijken gewoon niet haalbaar te zijn. Achteraf is dit vaak te herleiden tot één of meer weeffouten die van meet af aan in het project aanwezig waren.
 
 
Het zijn precies deze weeffouten die TakeVijf met haar interventiestrategie opspoort en herstelt om te voorkomen dat uw project strandt. Nóg beter is het natuurlijk wanneer problemen voorkomen kunnen worden door kritisch te zijn bij de start van nieuwe projecten.

TakeVijf heeft daarom onder de naam Start-Up Management een aanpak ontwikkeld die de reële haalbaarheid van nieuwe initiatieven bepaalt, nog voordat er sprake is van een project.

Zo kunnen opdrachtgevers zich toeleggen op projecten die werkelijk kansrijk zijn of de voorwaarden formuleren waar aan voldaan moet zijn alvorens een project gestart wordt.

 

Start-Up Management
 
Start-Up Management is een aanpak die door TakeVijf is ontwikkeld en waarbij VIJF basisprincipes worden gehanteerd voor een succesvolle start van nieuwe projecten.
 
Deze principes liggen eveneens ten grondslag aan de TakeVijf interventie:
 
i