“TakeVijf is ontstaan uit onvrede over de vele projecten die in de problemen komen of vroegtijdig sneuvelen. De verspilling van tijd, geld en ambitie die daaruit voortvloeit, is een bron van frustratie. De vele onopgeloste vraagstukken zijn daarnaast een blijvend punt van zorg. Door op tijd een time-out te nemen en de vijf basisprincipes van TakeVijf ter harte te nemen, zouden veel problemen voorkomen kunnen worden”.
Pieter Stoffels (1965) is initiatiefnemer van TakeVijf. Vanaf 1991 is hij betrokken geweest bij tal van complexe projecten van de lokale overheid, eerst als bestuurder in de rol van opdrachtgever, later als professioneel project- en procesmanager. In de loop der jaren was hij verantwoordelijk voor het opstarten en uitvoeren van verschillende succesvolle projecten. Sinds 2001 is hij directeur-eigenaar van TakeVijf Management in Rotterdam.

Profiel

TakeVijf is onderdeel van een netwerk van gespecialiseerde bureaus en zelfstandige managers. TakeVijf kan daardoor beschikken over de inzet van specialisten van uiteenlopende disciplines en flexibel inspelen op de eisen van uw project.

De kern van TakeVijf wordt gevormd door een kleine groep van toegewijde projectmanagers, ieder met een passie voor projecten en een jarenlange praktijkervaring. Eén van hen is steeds aanspreekpunt voor de opdrachtgever en integraal verantwoordelijk voor de doorstart van uw project.

Om snel en doeltreffend te kunnen opereren, maken zij gebruik van een klein team van specialisten dat speciaal voor uw project wordt samengesteld. Hierin wordt de specifieke expertise samengebracht die nodig is om het hele spectrum van uw project te bestrijken en de doorstart van uw project tot een succes te maken.

 
i