Weet wat je wilt
 
Een duidelijke doelstelling en inzicht in de achterliggende ambities van het project, zijn een vereiste voor succes. Dit geeft richting aan het project en helpt om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Naarmate de tijd verstrijkt, spitsen veel projecten zich toe op één oplossingsrichting en laten andere mogelijkheden buiten beschouwing. Wanneer er dan vervolgens knelpunten ontstaan, stelt men zich niet de vraag of er meer effectieve manieren zijn om de doelstellingen van het project te realiseren.
Er wordt dan doorgegaan op de ingeslagen weg en het project dreigt stuk te lopen op steeds dezelfde, terugkerende knelpunten.

TakeVijf doorbreekt dit door de oorspronkelijke doelstelling van uw project weer centraal te stellen. Aan de hand daarvan worden alternatieve mogelijkheden in beeld gebracht en ontstaat nieuwe manoeuvreerruimte. Door daarna de meest kansrijke oplossingsrichting te bepalen, wordt de basis gelegd voor een succesvolle doorstart van uw project.

 
PRINCIPE
1 2 3 4 5