Onderken afhankelijkheid
 
Iedere opdrachtgever is - tot op zekere hoogte - van andere partijen afhankelijk voor het succes van zijn project. Soms omdat medewerking van anderen onmisbaar is, soms omdat anderen een potentiële tegenkracht vormen. Het subtiele spel van geven en nemen speelt dan ook een grote rol bij het welslagen van een project.

Die afhankelijkheid van andere partijen wordt lang niet altijd onderkend. Er is dan nauwelijks sprake van interactie of echte invloed op het project wat tot veel frustratie kan leiden bij betrokken partijen. Dit vormt een struikelblok als het project voor zijn welslagen juist van diezelfde partijen afhankelijk is.

TakeVijf maakt daarom een zorgvuldige analyse van het netwerk en het krachtenveld rondom uw project. Op basis hiervan wordt een strategie ontwikkeld die effectief inspeelt op de bedoelingen, belangen en bijdragen van andere partijen. Aan de hand daarvan worden de samenwerkingsrelaties rondom uw project vervolgens opnieuw vormgegeven en ingericht.

 
PRINCIPE
1 2 3 4 5