Ken je mogelijkheden
 
De ambitie om iets te realiseren is de motor achter ieder project. Om projecten ook daadwerkelijk tot een goed einde te kunnen brengen moeten die ambities in evenwicht zijn met de reële mogelijkheden van uw organisatie.

Bij de start van projecten wordt de beschikbaarheid van de juiste mensen en middelen echter vaak als een uitwerkingskwestie gezien. Daar wordt dan in veel gevallen pas aandacht aan besteed als er sprake is van uitstel, budgetoverschrijding, een gebrek aan kwaliteit of overbelasting van de organisatie.

TakeVijf besteedt veel aandacht aan het blootleggen van de mogelijkheden van uw organisatie om zo een realistische doorstart van uw project mogelijk te maken. Bij beperkingen of tekortkomingen wordt aangegeven hoe deze opgevangen of gecompenseerd kunnen worden. Op basis daarvan wordt een nieuwe projectorganisatie ontworpen en geïmplementeerd, die in staat is om uw project succesvol te realiseren.

 
 
PRINCIPE
1 2 3 4 5