Bewaak de grenzen
 
Risico’s en onzekerheden zijn een vast onderdeel van complexe projecten en betekenen niet dat een project geen succes kan worden. Wel is het van belang dat bewust wordt omgegaan met risico’s en onzekerheden, zodat tijdig geanticipeerd kan worden op grenzen die overschreden dreigen te worden.

Bij de start van projecten zijn risico’s en onzekerheden zo vanzelfsprekend dat zij vaak als “fact of life” worden geaccepteerd. Er wordt dan niet bewust op gestuurd, waardoor projecten grillig en onvoorspelbaar worden. Als er bovendien vooraf geen duidelijke grenzen zijn getrokken dan kunnen projecten volstrekt onbeheersbaar worden.

TakeVijf brengt de risico’s en onzekerheden in uw project in kaart en vertaalt deze in scenario’s. Hierin wordt vastgelegd binnen welke grenzen het project moet blijven en wordt uitgewerkt hoe gereageerd zal worden als risico’s realiteit worden. Daarmee krijgen risico’s en onzekerheden een vaste en duidelijke plaats bij de doorstart van uw project.

 
PRINCIPE
1 2 3 4 5